Tiếng Việt Luật Bảo hiểm xã hội   English Viet Nam Social Insurance Law
Sắm giáp mới tung hoành cùng chiến mã

Công ty TNHH Giấy & Bao bì Hà Nội

Trải nghiệm du thuyền ngủ đêm 5 sao trên vịnh Hạ Long
www.paradisecruise.com
Khách sạn Bùi Viện & Đề Thám ở Quận 1, TP Hồ Chí Minh
www.ccentralhotels.com
Thưởng thức tinh hoa văn hóa của Bắc Bộ một lần để nhớ mãi
www.tinhhoabacbo.com

Hỗ trợ mai táng phí với đối tượng được hưởng bảo trợ xã hội

Câu hỏi:

Mẹ tôi vừa mất, hưởng thọ 86 tuổi. Lúc còn sống, mẹ tôi được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng của Nhà nước. Giờ mẹ tôi có được trợ cấp mai táng không, nếu có thì tôi phải liên hệ đến đâu?

Trả lời bởi: Luật sư Đặng Anh Tuấn

Theo khoản 2 Điều 10 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13-4-2007 về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và khoản 6 Điều 1 Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27-2-2010 của Chính phủ, ngoài việc được hưởng khoản trợ cấp hằng tháng theo quy định, người từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội khi chết được hỗ trợ chi phí mai táng với mức 3 triệu đồng/người. Đối với trường hợp đối tượng thuộc diện được hỗ trợ các mức mai táng phí khác nhau thì chỉ được hỗ trợ một mức mai táng phí cao nhất

Bà có thể liên hệ với UBND xã để được hỗ trợ chi phí mai táng.

Nguồn: www.phapluattp.vn

Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Sponsors
Tin pháp luật